Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

kaskowata
7544 bce4
Reposted frommartynkowa martynkowa viairbjarbirb irbjarbirb
kaskowata
3263 9ef9
Reposted fromesaha esaha viairbjarbirb irbjarbirb
kaskowata
Nie wszyscy możemy wszystko.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
9803 b0ba
Reposted fromsunlight sunlight viairbjarbirb irbjarbirb

December 28 2017

kaskowata
2775 ba89 500
kaskowata
1750 4c1b
Reposted fromfriends friends viaszlugtime szlugtime
kaskowata
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viaSurvivedGirl SurvivedGirl
kaskowata
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaankaottak94 ankaottak94

December 26 2017

kaskowata
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
kaskowata
1952 b694
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaskrzacik skrzacik
9267 f9c3

Swedish dorm room

Reposted fromwestwood westwood viaistsoeasy istsoeasy

December 25 2017

kaskowata
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
kaskowata
1541 3ca4
Reposted fromdarkanes darkanes viaeternaljourney eternaljourney
kaskowata
6304 ccf2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairbjarbirb irbjarbirb
0687 93c1 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairbjarbirb irbjarbirb
kaskowata
Nie okłamuj mnie bo kiedyś zamiast za włosy pociągnę Cię za słowa.
— Łukasz Jarema
Reposted fromorchis orchis viairbjarbirb irbjarbirb
kaskowata
Ten przelotny romans, zmienił się za szybko w prawdziwy związek.
Reposted fromorchis orchis viairbjarbirb irbjarbirb
kaskowata
1275 780b
Reposted fromnazarena nazarena viaeternaljourney eternaljourney
9352 4d7b 500

tracknumber-6:

If you text in complete sentences with all words fully formed, bonus points. :)

Reposted fromamatore amatore viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl