Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

kaskowata
Jeśli Ci się śnią takie rzeczy to ja chyba wolę nie wiedzieć o czym Ty musisz myśleć wieczorem.
— trup w torebce zawsze spoko
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

March 17 2017

4533 edad
Reposted fromLittleJack LittleJack viaskrzacik skrzacik
kaskowata
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaistsoeasy istsoeasy
kaskowata
3217 1b99
Reposted fromthesarren thesarren viaeternaljourney eternaljourney
kaskowata
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Reposted fromcammycat cammycat vianivea nivea
kaskowata
Prawda jest dla rozumu. Kłamstwa są dla serca. Więc po prostu mówmy nieprawdę.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir
kaskowata
Całuję mężczyznę, którego okłamałam. On całuje mnie z prawdą. Jestem wolna.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir
kaskowata
0529 9e97
kaskowata
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaeternaljourney eternaljourney
kaskowata
6879 c27e
Reposted fromkarahippie karahippie viaawaken awaken

March 11 2017

kaskowata
3644 b1c0
kaskowata
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— a bit too late
kaskowata
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vianienormalnie nienormalnie
kaskowata
5699 3f54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajnna jnna
kaskowata
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane vianienormalnie nienormalnie
kaskowata

February 22 2017

kaskowata
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
kaskowata
5612 c525
Reposted fromscorpix scorpix viaeternaljourney eternaljourney
kaskowata
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl