Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

1969 b52b
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viajnna jnna
kaskowata
 Nie zmieniaj się dla innych,  pamiętaj, że to ty musisz ze sobą wytrzymać całe życie. 
 
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viairbjarbirb irbjarbirb

September 25 2017

kaskowata
9791 224e 500
Reposted fromtfu tfu viaLusia Lusia
9935 e6f4 500
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia viaLusia Lusia
2053 0dc7 500
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia viaLusia Lusia
kaskowata
2077 caf8
Reposted fromkarahippie karahippie viaskrzacik skrzacik

September 21 2017

Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
kaskowata
6779 b455
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaawaken awaken

September 20 2017

kaskowata
Kiedy ktoś ci pokaże, jak niewiele dla niego znaczysz, a ty wracasz po więcej, to ani się obejrzysz, gdy zaczynasz znaczyć mniej dla samej siebie.
— Lena Dunham "Nie taka dziewczyna"
Reposted fromchouette chouette viairbjarbirb irbjarbirb

September 19 2017

kaskowata
7690 799c
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
kaskowata
4534 08e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
kaskowata
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viaserplesniowy serplesniowy
4160 1e8c
kaskowata
1718 0a1a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viairbjarbirb irbjarbirb
kaskowata
5132 24b3
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaistsoeasy istsoeasy
kaskowata
kaskowata
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viaskrzacik skrzacik
kaskowata
kaskowata
2222 d21d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl