Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

kaskowata
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
kaskowata
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viaeternaljourney eternaljourney
kaskowata
9144 0db6 500
kaskowata
Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy, które mało nas obchodzą. 
— Happysad
kaskowata
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
8618 29d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawaken awaken
kaskowata
1269 edf1 500
Reposted frommindtrap mindtrap viaLusia Lusia
kaskowata
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaakrew akrew
kaskowata
0244 f77a
kaskowata
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
kaskowata

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaeternaljourney eternaljourney
kaskowata
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viaeternaljourney eternaljourney
kaskowata
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viaeternaljourney eternaljourney
kaskowata
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromroxanne roxanne viaawaken awaken
kaskowata

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viakrainakredek krainakredek
kaskowata
1412 fd88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaakrew akrew
kaskowata
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
kaskowata
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
— pierdolony.soup.
kaskowata
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
kaskowata
7028 d530
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl